Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
Elección informada en el cribado del cáncer de mama: el papel del nivel educativo
Informed choice in breast cancer screening: the role of education
Anna Pons-Rodrígueza,?
Corresponding author
Apons.lleida.ics@gencat.cat

Autor para correspondencia.
, Montserrat Martínez-Alonsob,c, Lilisbeth Perestelo-Pérezd,e, Montse Garciaf, Maria Salad,g, Montserrat Ruéb,c, en nombre del grupo InforMa ?
a Área Básica de Salud Eixample, Institut Català de la Salut, Lleida, España
b Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Universitat de Lleida - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida), Lleida, España
c Grup de Recerca en Anàlisi Estadística i Econòmica en Salut (GRAEES), España
d Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Madrid, España
e Unidad de Evaluación, Servicio Canario de la Salud, Tenerife, España
f Programa de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d’Oncologia, IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
g Servei d’Epidemiologia i Avaluació, Hospital del Mar Institut d’Investigació Mèdica, Barcelona, España
El grupo InforMa está formado por
Read
3745
Times
was read the article
1188
Total PDF
2025
Total HTML
532
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2021 August 15 20 7 42
2021 July 181 120 60 361
2021 June 216 145 69 430
2021 May 313 209 68 590
2021 April 264 148 54 466
2021 March 118 74 48 240
2021 February 70 36 40 146
2021 January 75 26 33 134
2020 December 110 52 31 193
2020 November 76 28 21 125
2020 October 61 41 18 120
2020 September 79 48 25 152
2020 August 55 30 10 95
2020 July 52 24 7 83
2020 June 70 52 11 133
2020 May 90 37 9 136
2020 April 89 46 12 147
2020 March 91 52 9 152
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria

Subscribe to our newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?